Chính Sách Bảo Mật Tại DK8 Nhà Cái Online

Chính sách bảo mật DK8 chi tiết
Chính sách bảo mật DK8 chi tiết

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ và sản phẩm của DK8. Bạn nên lưu ý rằng DK8 không thể chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các trang web và nguồn khác.

Chính sách bảo mật tại DK8

DK8 sẽ đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu trong khuôn khổ Chính sách quyền riêng tư này. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này và bạn xác nhận rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này.

Bất cứ khi nào có những thay đổi quan trọng đối với Chính sách quyền riêng tư này, việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sẽ được coi là bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi. DK8 tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng Trang web của mình và sẽ đảm bảo thông tin cá nhân bạn cung cấp được xử lý bảo mật.

Chúng tôi nhận thức được sự tin tưởng mà bạn đặt vào chúng tôi. Chúng tôi coi trách nhiệm của mình là bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Trên trang này, chúng tôi sẽ cho bạn biết chúng tôi thu thập thông tin gì khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, tại sao chúng tôi thu thập thông tin đó và cách chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn.

I. DK8 thu thập dữ liệu nào?

1. Dữ liệu chúng tôi nhận được từ bạn

Chỉ khi bạn điền vào biểu mẫu liên hệ được cung cấp trên Trang web của chúng tôi hoặc gửi e-mail cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tùy chọn xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau trên cơ sở đồng ý:

  • Họ
  • Tên
  • Thư điện tử
  • Các thông tin khác mà người chơi cung cấp

Nếu bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi, bạn đồng ý rõ ràng để thu thập mật khẩu, địa chỉ email, số điện thoại, tác nhân người dùng và địa chỉ IP. Chúng tôi không tự lưu trữ dữ liệu này mà làm việc với các dịch vụ xác thực của Google Firebase để thực hiện việc này. Dữ liệu được sử dụng để kích hoạt xác thực người dùng cuối và hỗ trợ quản lý tài khoản người dùng cuối. Nó cũng sử dụng các chuỗi tác nhân người dùng và địa chỉ IP để cung cấp bảo mật bổ sung và ngăn chặn lạm dụng trong quá trình đăng ký và xác thực. Chúng tôi sử dụng Firebase như được mô tả trong “Cách Google sử dụng thông tin từ các trang web hoặc ứng dụng sử dụng dịch vụ của chúng tôi”.

Địa chỉ IP được ghi lại trong một vài tuần. Thông tin xác thực khác được giữ lại cho đến khi bạn bắt đầu xóa người dùng được liên kết, sau đó dữ liệu sẽ bị xóa khỏi hệ thống trực tiếp và sao lưu trong vòng 180 ngày. Để chọn không tham gia dịch vụ tài khoản của chúng tôi và/hoặc xóa người dùng, vui lòng gửi email.

2. Dữ liệu chúng tôi nhận tự động

Chúng tôi có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân thông qua việc sử dụng cookie: xem Phần V của Chính sách quyền riêng tư này.

Một số dữ liệu (cá nhân) khác có thể được thu thập mà không cần sử dụng cookie. Dữ liệu đã nói chỉ có thể được đọc và sử dụng khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi:

– Địa chỉ IP của bạn (được sử dụng, ví dụ: để ngăn bỏ phiếu kép và quảng cáo dựa trên vị trí);

– Loại và sửa đổi trình duyệt của bạn;

– Trang internet được truy cập lần cuối;

– ID thiết bị (di động);

– dữ liệu cookie;

– dữ liệu cấp độ người dùng (nghĩa là liệu người dùng đã xem hoặc nhấp vào quảng cáo hay chưa);

3. Dữ liệu chúng tôi nhận được từ bên thứ ba

Khi chúng tôi nhận được Thông tin cá nhân từ bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo cho cá nhân bạn.

II. Tại sao chúng tôi thu thập những dữ liệu này? Dựa trên cơ sở pháp lý nào?

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để cho phép chúng tôi tối ưu hóa các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và nội dung chúng tôi cung cấp trên Trang web. Trong một số trường hợp nhất định khi chúng tôi tuân theo yêu cầu pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như giới hạn độ tuổi, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân nói trên.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp ác thông tin và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, chẳng hạn như cập nhật về các trò chơi và bản tin mới hoặc hiện có.

Chúng tôi có thể chọn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích thống kê và để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Do đó, các hoạt động xử lý này dựa trên lợi ích hợp pháp chính đáng của DK8.

Các nhà quảng cáo trên trang web của chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập bằng cách sử dụng cookie và/hoặc bọ web cho mục đích quảng cáo hành vi trực tuyến và/hoặc quảng cáo nhiều trang. Thông tin thêm về việc sử dụng cookie và đèn hiệu web được trình bày trong Phần V bên dưới.

DK8 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được thu thập thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phương pháp nào của bên thứ ba có trên Trang web và có thể áp dụng các điều khoản và điều kiện chung của bên thứ ba.

Bạn không nên sử dụng tên thật hoặc địa chỉ e-mail thực của mình trong bất kỳ trò chơi nào được cung cấp trên Trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, khi tham gia chơi nhiều người.

Chúng tôi có quyền chia sẻ dữ liệu của bạn với tất cả các Nhà cung cấp CPS của Google để Google DV360 có thể trả về các giá thầu tuân thủ GDPR để phân phối quảng cáo.

III. Thời gian lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được xử lý trong thời gian cần thiết cho các mục đích nêu trên. Trừ khi có lý do chính đáng để giữ lại dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như trong khuôn khổ quản lý quan hệ khách hàng, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa một tháng sau khi bạn không truy cập trang web của chúng tôi trong khoảng thời gian [2] năm liên tiếp.

I V. Quyền lợi của bạn

Bạn có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình và chỉnh sửa hoặc xóa chúng miễn phí. Bạn cũng có quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

Nếu bạn không muốn nhận bản tin hoặc thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích này vào bất kỳ lúc nào và không cần bất kỳ lý do nào. Bạn có thể làm điều này bằng cách gửi cho chúng tôi một e-mail hoặc bằng cách liên hệ theo địa chỉ được đề cập bên dưới. Bạn cũng có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong e-mail quảng cáo của chúng tôi.

Ngoài ra, bạn có quyền chuyển dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho DK8 nếu có và trong phạm vi DK8 đã giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các quyền của mình, bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi hoặc xem trang web của Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Việt Nam:

Để thực hiện các quyền này, chúng tôi yêu cầu bạn gửi một yêu cầu rõ ràng đến địa chỉ được đề cập bên dưới, trong đó nêu rõ những gì bạn muốn biết, khắc phục hoặc xóa. Yêu cầu này cần được ký tên, ghi ngày tháng và chứa một bản sao mặt trước chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe của bạn.

Kết luận

Trên đây là các thông tin về chính sách bảo mật tại nhà cái DK8 online. Người chơi nên thúc đẩy cụ thể yêu cầu của mình nếu bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu đó. Khi các điều kiện này được đáp ứng, DK8 sẽ thực hiện yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt và gửi cho bạn một thông báo về vấn đề này.

Thông tin liên hệ DK8

Scroll to Top